Instalacja LSTAT

Łączymy sie z serwerem przez putty i wykonujemy:

 

apt-get install rrdtool librrds-perl php5-cgi libapache2-mod-php5
wget http://sourceforge.net/projects/lstat/files/lstat/2.3.2/lstat-2.3.2.tar.gz/download
mv download lstat-2.3.2.tar.gz
tar -xzvf lstat-2.3.2.tar.gz
cd lstat-2.3.2
./configure --iso-8859-2 --with-httpdconf=/etc/apache2/apache2.conf --with-wwwuser=www-data --with-wwwgroup=www-data
make
sudo make install
sudo cp /usr/local/lstat/bin/lstatd.rc /etc/init.d/lstat
sudo update-rc.d lstat defaults

Następnie w pliku /etc/apache2/httpd.conf dopisujemy

Include /etc/apache2/lstat.conf

 Aby zabezpieczyć dostęp do strony statystyk uruchamiamy

 

/usr/local/lstat/bin/security_lstat

 

Statystyki możemy uruchomić przez restart serwera lub ręcznie:

sudo /etc/init.d/apache2 reload
sudo /etc/init.d/lstat start

 

Statystyki sa dostępne pod adresem http://adres.ip.kompa.z.lstat/lstat/lstat.cgi

Ostatnio zmieniany piątek, 27 grudzień 2013 17:09

Początek strony