Instalacja NTOP

Edytujemy plik /etc/apt/sources.list. Dopisujemy :

 

 

deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main

 

 

Przeprowadzamy aktualizację źródeł i instalację ntop:

 

 

  1. apt-get update
  2. apt-get install ntop

 

dpkg-reconfigure ntop

 

Na pytania konfiguratora odpowiadamy :

 

 

- Which interfacees should ntop listen on? eth1
- Which is the name of user to run ntop daemon as? ntop

 

Teraz modyfikacje skryptów v-smart - plik /serwer/skrypty/firewall.sh    

Gdzieś w sekcji:    
# autoryzowany dostep tylko z pliku dostep.conf    

wstawiamy:    
$IPTABLES -A INPUT -s $IP -m state --state NEW -p tcp --dport 3000 -j ACCEPT

 

Usuwamy uruchamianie ntop z katalogów rc*.d

 

 

rm -f /etc/rc*.d/*ntop*

 

Do pliku /etc/rc.local dopisujemy uruchomienie ntop ( ntop może się uruchomić dopiero po podniesieniu karty eth1 )

 

 

/etc/init.d/ntop start

 

Restartujemy skrypty serwera

/serwer/start_all

 

I ntop jest dostępny http://adres_serwera:3000

 

Opis opracowano na podstawie http://forum.v-smart.pl/viewtopic.php?t=260&;highlight=ntop

 

Ostatnio zmieniany piątek, 27 grudzień 2013 16:57

Więcej w tej kategorii:

Początek strony