Phocagallery błędy po aktualizacji 2.5 -> 3.4

Błędy są bardzo różne. Pierwszy krok to aktualizacja phoca gallery do najnowszej wersji. Następnie aby sprawdzić prawdziwą przyczynę błedów należy wyłążyć dodatek przekierowania. Jeśli źródłem problemu jest brak tabeli phocagallery_styles należy otworzyć naszą bazę w phpmyadm i wykonać polecenie sql:

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_phocagallery_styles` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `filename` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
 `menulink` text,
 `type` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
 `checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `params` text,
 `language` char(7) NOT NULL DEFAULT '',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ;

--
-- Zrzut danych tabeli `jos_phocagallery_styles`
--

INSERT INTO `jos_phocagallery_styles` (`id`, `title`, `alias`, `filename`, `menulink`, `type`, `published`, `checked_out`, `checked_out_time`, `ordering`, `params`, `language`) VALUES
(1, 'Phocagallery', 'phocagallery', 'phocagallery.css', '', 1, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 1, NULL, '*'),
(2, 'Rating', '', 'rating.css', NULL, 1, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 2, NULL, '*'),
(3, 'Default', '', 'default.css', NULL, 2, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 3, NULL, '*'),
(4, 'Bootstrap', '', 'bootstrap.min.css', NULL, 1, 0, 0, '0000-00-00 00:00:00', 4, NULL, '*');

 

Najlepiej znaleźć odpowiedni kod w innej działającej stronie z kompoentem phoca gallery i go skopiować.

Więcej w tej kategorii:

Początek strony