Przepisy i odliczenia

Dla kogo kasy fiskalne w 2013 /2014 roku

Kasę rejestrującą (potocznie zwaną fiskalną) muszą mieć firmy sprzedające towary i usługi klientom detalicznym, czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Taki ogólny obowiązek wynika z ustawy o VAT. Szczegółowe zasady i terminy instalacji kas fiskalnych określają  rozporządzenia ministra fifnansów

Z rozporządzenia opublikowanego przez ministerstwo wynika że w 2013 roku rejestracji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych nie będą musiały dokonywać przedsiębiorstwa, których obroty w obecnym roku nie przekroczyły 20 000 złotych (jeśli jesteś VATowcem to 20000 netto), a także takie które rozpoczęły dopiero działalność do czasu aż ich obroty nie przekroczą 20 000 (VATowcy 20000 netto) złotych. Pod uwagę bierzemy tylko sprzdaż dla osób fizycznych tzn nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia czy osoba taka bierze rachunek czy tylko paragon.

Kasę fiskalną musisz zainstalować do końca drugiego miesiąca wypadającego po miesiącu w którym przekroczyłeś 20000zł . Tzn jeżeli np przekroczyłeś 20000 zł w dniu 10.03.2013 to kasę musisz zainstalować najpóźniej w dniu 31.05.2013. Podatnicy którzy przekroczą obrót 20000 zł w 2012 roku muszą zainstalowac kasę fiskalną najpóźniej do 1.03.2013 roku.

Dodatkowo nowi podatnicy czyli osoby rozpoczynajace działalność w 2013 roku są objete proporcją sprzedaży. Tzn że limit kwoty od której musi rozpocząc ewidencje na kasie fiskalnej jest zależny proporcjonalnie od miesiąca w którym podatnik rozpoczął działalność. Czyli jeśli rozpocząłeśdziałlnośc w 01.2013 to limit wynosi 20000 zł ale jesli w kwietniu to limit wynosi 20000/12 x 9 =15000 a w sierpniu - 20000/12 *5 = 8334 (czyli proporcjonalnie do ilości miesięcy które pozostały do końca roku.

 

UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

BEZ WZGLĘDU NA OBROTY - NIEKTÓRE BRANŻE WYMAGAJĄ ZAINSTALOWANIA KASY FISKALNEJ OD SAMEGO POCZĄTKU.

Bez względu na wysokość obrotów – w celu zapobieżenia nadużyciom – ewidencjonowane przy pomocy kas fiskalnych będą czynności polegające na: przewozie ładunków i osób taksówkami, przewozie części zamiennych do samochodów, dostaw sprzętu elektronicznego oraz fotograficznego, sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, sprzedaży płyt DVD, CD oraz oprogramowania komputerowego, a także sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

Tzn jeśli sprzedajesz w sklepie alkohol ( wystarczy piwo) lub papierosy albo płyty CD to kasę fiskalną musisz mieć od razu - nawet jeżeli nie masz jeszcze żadnego obrotu 

Firmy instalujące kasy w odpowiednim czasie i dochowujące wszelkich wymogów, otrzymują zwrot 90% wydatków (max. 700zł ). Ulga ta przysługuje tylko na zakup kas zgłoszonych przed rozpoczęciem ich stosowania. Dlatego lepiej od razu zgłosić ich więcej, niż stopniowo zwiększać liczbę kas.

Ulga przysługuje firmom, które rozpoczynają ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących je terminach. Mogą one odliczyć od VAT należnego 90% ceny netto zakupu każdej kasy zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Odliczenie z tytułu kupna jednej kasy nie może jednak przekroczyć 700zł . Dotyczy ono również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem.

Przykład:

Jeżeli w terminie zainstalowałeś kasę fiskalną - która kosztowała 1000 zł netto (1230zł brutto)- to od deklaracji VAT w miesiacu następujacym po fiskalizacji możesz odpisać 700 zł , a w koszty wpisujesz pełną kwotę 1000zł. Jeśli nie jesteś Vatowcem to US zwróci ci w terminie 3 miesięcy 700zł a w koszty wpisujesz 1230zł.

Również podatnicy nie będący płatnikami VAT mają prawo do odliczenia. Po instalacji kasy trzeba złożyć do urzedu skarbowego wniosek o zwrot odliczenia.

Ostatnio zmieniany środa, 08 maj 2013 17:45

Początek strony