Wyczyszczenie bazy

Często po fazie testowej zachodzi konieczność wyczyszczenia tabel w bazie. Oto polecenie MySQL dla standardowej bazy

DELETE FROM `address_book`;

DELETE FROM
`banners`;

DELETE FROM
`banners_history`;

DELETE FROM
`categories`;

DELETE FROM
`categories_description`;

DELETE FROM
`counter`;

DELETE FROM
`customers`;

DELETE FROM
`customers_basket`;

DELETE FROM
`customers_info`;

DELETE FROM
`manufacturers`;

DELETE FROM
`manufacturers_info`;

DELETE FROM
`orders`;

DELETE FROM
`orders_products`;

DELETE FROM
`orders_status_history`;

DELETE FROM
`orders_total`;

DELETE FROM
`products`;

DELETE FROM
`products_attributes`;

DELETE FROM
`products_attributes_download`;

DELETE FROM
`products_description`;

DELETE FROM
`products_notifications`;

DELETE FROM
`products_options`;

DELETE FROM
`products_options_values`;

DELETE FROM
`products_options_values_to_products_options`;

DELETE FROM
`products_to_categories`;

DELETE FROM
`reviews`;

DELETE FROM
`reviews_description`;

DELETE FROM
`sessions`;

DELETE FROM
`specials`;

DELETE FROM
`whos_online`;ALTER TABLE banners AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE banners_history AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE categories AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE customers AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE customers_basket AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE customers_basket_attributes AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE manufacturers AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE manufacturers_info AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE orders AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE orders_products AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE orders_status_history AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE orders_total AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE products AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE products_attributes AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE products_description AUTO_INCREMENT
=1;

 

ALTER TABLE products_options_values_to_products_options AUTO_INCREMENT

=1;

ALTER TABLE reviews AUTO_INCREMENT
=1;

ALTER TABLE specials AUTO_INCREMENT
=1;


W mojej bazie nie chcę wyczyścić banerów i kontrahentów , chcę natomiast wyczyścić tabele tw z OSCGT

DELETE FROM `categories`;

DELETE FROM `categories_description`;

DELETE FROM `counter`;

DELETE FROM `customers_basket`;

DELETE FROM `customers_info`;

DELETE FROM `manufacturers`;

DELETE FROM `manufacturers_info`;

DELETE FROM `orders`;

DELETE FROM `orders_products`;

DELETE FROM `orders_status_history`;

DELETE FROM `orders_total`;

DELETE FROM `products`;

DELETE FROM `products_attributes`;

DELETE FROM `products_attributes_download`;

DELETE FROM `products_description`;

DELETE FROM `products_notifications`;

DELETE FROM `products_options`;

DELETE FROM `products_options_values`;

DELETE FROM `products_options_values_to_products_options`;

DELETE FROM `products_to_categories`;

DELETE FROM `reviews`;

DELETE FROM `reviews_description`;

DELETE FROM `sessions`;

DELETE FROM `specials`;

DELETE FROM `whos_online`;

DELETE FROM `tw_towar`;

DELETE FROM `tw_zdjecie`;

DELETE FROM `tw_kategoria`;

DELETE FROM `tw_producent`;


ALTER TABLE categories AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE customers_basket AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE customers_basket_attributes AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE manufacturers AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE manufacturers_info AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE orders AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE orders_products AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE orders_status_history AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE orders_total AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE products AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE products_attributes AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE products_description AUTO_INCREMENT = 1;


ALTER TABLE products_options_values_to_products_options AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE reviews AUTO_INCREMENT = 1;

ALTER TABLE specials AUTO_INCREMENT = 1;

Jednak GT będzie nam robiło jeszcze pewne problemy. Należy w InsertGT wyczyścić tabele

thw_zmiany_towar oraz thw_zmiany_zdjecie

Następnie w tabeli inserta tw_towar przy wszystkich towarach odznaczyć pozycja do sklepu internetowego , potem wykonać synchronizację , zanaczyć z powrotem interesujące nas towary i ponownie wykonać synchornizację.

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 14 listopad 2013 12:16

Dodatkowe informacje

  • technika: oscommerce

Więcej w tej kategorii:

Początek strony