poniedziałek, 29 marzec 2010 13:35

Finanse / księgowość

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zadaniem modułu jest transport operacji finansowych i księgowych z systemu budinfo do InsertGT. Opolska Izba Inżynierów Budownictwa posiada indywidualne konta bankowe dla wpłat składek przez jej członków. Wyciągi z banku są wprowadzane automatycznie do budinfo. Również wpłaty w kasie wprowadzane są bezpośrednio do budinfo.

 

Przed rozpoczęciem synchronizacji należy określić parametry transferu , jest to czynność jednokrotna , którą wykonujemy w dekrety->ustawienia)

konta_do_sklade...


Pierwszym etapem synchronizacji jest transfer informacji o wpłatach do systemu InsertGT

wplaty_skladek_...

Przed importem wybieramy wylicz. Jeśli są wpłaty , których system nie umie przyporządkować do osób musimy wykonać przyporządkowanie ręczne.


Po zaimportowaniu należy sprawdzić zgodność wpłat pomiędzy budifno a Insert GT. W budinfo wybieramy raport kasowy , w Rewizorze operacje kasowe /bankowe a następnie porównujemy wpłaty weług tabeli

budinfo Rewizor GT
wpłaty w kasie dokumenty kasowe KAI
wpłaty na konta indywidualne operacje bankowe - podkonto rachunków indywidualnych
wpłaty na konto główne operacje bankowe rachunek główny - kategoria składka członkowska

sprawdzanie_wpl...

Należy zwrócić uwagę , że operacje bankowe są importowane do budinfo z opóźnieniem ( zazwyczaj jeden dzień , ale w przypadku świąt , sobót , niedziel dłużej o dni wolne ).


Następnym etapem jest dekretacja. Program odczytuje z budinfo zapisy dzielące wpłaty członków i przyporząkdowujące je do zakresów obowiązywania uprawnień i zapisuje odpowiednie dekrety w Rewizorze.

dekrety.jpg


W trakcie wyliczania może okazać się , że niektóre dekrety nie mogą być utworzone w sposób automatyczny. Zdarza się tak ponieważ niektóre wpłaty członków zostały dokonane przed wprowadzeniem synchrozacji i zostały zapisane w budinfo ale nie zostały rozksięgowane. Źródłem takiej sytuacji może być np. opłacenie składek na izbę regionalną bez opłacenia składek na izbę centralną. Dlatego jeśłi przy wyliczaniu pojawił nam się taki komunikat musimy uruchomić raport operacje w budinfo brak środków do dekretacji .

sprawdzanie_wpl...

sprawdzanie_wpl...

Informacje z tego raportu należy wprowadzić ręcznie


Po zakończeniu dekretacji należy zaimportować dokumenty bankowe i kasowe , a następnie skontrolować konto 300 ( zestawienie ZSO z podsumowaniami , ustawiamy salda niezerowe )

zso_z_podsumowa...

Konto 300 nie powinno mieć dużej ilości niezerowych sald. Źródłem niezowych sald są nierozksięgowane wpłaty oraz pomyłki przy wprowadzaniu. Pomyłki przy wprowadzaniu mogą być ludzkie ( przelew został wprowadzony do Rewziora , nie został wprowadzony do budinfo lub przelew został przyporządkowany niewłaściwej osobie , przelewy na rachunek główny ) lub powstać w wyniku niewłaściwego działania programu.

Czytany 3675 razy Ostatnio zmieniany środa, 30 marzec 2016 13:09

Copyright © 2020 AR-WAL S.J. . Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie strony AR-WAL S.J.