Insert GT zestawienia

Jest to zbiór zestawień w Excelu wspomagający pracę programów z serii Insert GT. W stosunku do wbudowanych w program zestawień Excel dostarcza zdecydowanie większych mozliwości analizy, dane mogą być grupowane , przedstawiane jako zestawienia krzyżowe czy też za pomocą wykresów. Na zamówienie tworzymy nowe zestawienia lub modyfikujemy istniejące.

 

 

Aktualnie są dostępne następujące zestawienia :

 

zestawienia sprzedaży krótkie omówienie
Sprzedaż według grup towarów pokazuje sprzedaż towarów  według grup, dostępne zestawienie szczegółowe i sumaryczne
Sprzedaż według handlowców pokazuje sprzedaż według handlowców, dostępne zestawienie szczegółowe i sumaryczne
Sprzedaż według kontrahentów pokazuje sprzedaż według kontrahentów, dostępne zestawienie szczegółowe i sumaryczne
Sprzedaż według kategorii i cech zestawienie krzyżowe, np. pod kategoriami mamy akwizytorów, pod cechami np. rodzaje mebli ( sypialnie , kuchnie ) , zestawienie pokaże nam % i ilościowy udział rodzaju mebli na akwizytora i odrtonie akwizytora na rodzaj mebli, wykresy kołowe
Sprzedaż według grup towarów i okresów krzyżowa zestawienie krzyżowe, pokazuje sprzedaż grup towarów w okresach miesięcznych
Sprzedaż według grup kontrahentów i interwałów krzyżowa zestawienie krzyżowe, pokazuje sprzedaż dla grup kontrahentów podzieloną na interwały ( np. tygodniowe ) , porównuje wyniki bieżące i z poprzedniego roku 
zestawienia kontrahentów krótkie omówienie
Poziomy cen i rabaty pokazuje domyślny poziom cen i rabat dla każdego kontrahenta
zestawienia towarowe krótkie omówienie
Zamówienie na podstawie dokumentów magazynowych analizuje sprzedaż w wybranym okresie, dla każdego towaru przyporządkowuje ostatniego dostawcę , na podstawie sprzedaży , stanu magazynowego i określonego współczynnika generuje zamówienie do dostawców
zestawienia finansowe krótkie omówienie
Rozrachunki do terminu płatności pokazuje rozrachunki do terminu płatności z uwzględnieniem grup kontrahentów
zestawienia płacowe krótkie omówienie
Składniki wynagrodzenia w okresach zestawienie krzyżowe, pokazuje składniki wynagrodzenia pracownika  wybranym okresie
Chorobowe w okresie pokazuje wypłacone świadczenia chorobowe dla wybranych lub wszystkich pracowników


 Bardziej szczegółowe omówienie wybranych zestawień

 

 

Sprzedaż według kategorii i cech


Zestawienie tworzy kilka arkuszy
- sprzedaż według kategorii i cech ( szczegółowe )
- sprzedaż według cech i kategorii ( szczegółowe )
- sprzedaż według kategorii i cech krzyżowa ( zawiera wykresy )
- sprzedaż według cech i kategorii krzyżowa ( zawiera wykresy )
Jako kategorie możemy np. przyjąć akwizytorów czy też grupy przenaczenia ( np. sprzedaż detaliczna, sklep internetowy ) a jako cechy - cechy towarów lub np. dostawców

przykładowe ekrany z zestawienia


Sprzedaż według kontrahentów i interwałów krzyżowa


Zestawienie tworzy kilka arkuszy
- sprzedaż według grup kontrahentów ( szczegółowa )
- sprzedaż według grup kontrahentów  i kategorii krzyżowa
Interwały mogą być np. tygodniowe , okres np. 2 lata. Zestawienie pokaże nam obroty poszczególnych kontahentów z uwzględniniem grup do jakich należą w rozbicu na interwały. W pierwszym wierszu możemy zobaczyć obroty tegoroczne a w poprzednim z ubiegłego roku.

przykładowe ekrany z zestawienia


Zamówienie na podstawie sprzedaży

Zestawienie tworzy kilka arkuszy
- towary na dokumentach magazynowych ( szczegółowa, pokazuje dokumenty RW , WZ oraz bieżący stan towaru )
- analiza do zamówienia ( pokazuje sumaryczny obrót towarem , uwzględnia dostawcę )
- zamówienia ( na podstawie sporządzonej wcześniej analizy arkusz pokazuje zamówienia do naszych dostawców )
Możemy na przykład ustalić aby porgam przygotował zamówienia w wysokości 1/3 trzymiesięcznych obrotów , zamówienia zostaną przygotowane z uwzglęnieniem stanów magazynowych

przykładowe ekrany z zestawienia

Copyright © 2021 AR-WAL S.J. . Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie strony AR-WAL S.J.