System rozliczania produkcji arSZP

System rozliczania produkcji pozwala na ewidencję godzin pracy pracownika i innych kosztów na projektach. Dane są zapisywane w Subiekcie, Gratyfikancie i Rewizorze za pośrednictwem Sfery. Dokładny opis ( instrukcję ) można pobrać tutaj : 

. Poniżej skrócony opis funkcjonalności programu


System ma konstrukcję modułową - cena , wymagania i możliwości zależą od wybranej konfiguracji. Podstawową funkcjonalnością systemu jest możliwość dzielenia czasu pracy pracownika na zlecenia i projekty

arSZP_startup.J...
 

Wymagania systemu :

  • MS Access
  • Gratyfikant GT , Sfera dla Gratyfikanta GT ( podział czasu pracownika na projekty i zlecenia , rozbudowane raporty )
  • Rewizor GT, Sfera dla Rewizora GT ( księgowanie kosztów pracownika związanych z projektami na konta projektów , własne , dużo bardziej elastyczne schematy importu, rozbudowane raporty z maskami )
  • Subiekt GT, Sfera dla Subiekta GT ( podział kosztów materiałowych na zlecenia/projekty , analiza zysku )

 

System pozwala na pracę na wspólnej lub osobne bazie Gratyfikant / Rewizor.

System jest przygotowany do pracy z następująca strukturą logiczną :

zamawiający -> zlecenie -> projekt

 

1. Opis funkcjonalności w zakresie Gratyfikanta GT

Wszystkie składniki płacowe możemy podzielić jako składniki produkcyjne i nieprodukcyjne. Do gratyfikanta wprowadzamy kalendarz pracy pracowników . Jest on importowany do sytemu rozliczenia produkcji.  Dla każdego pracownika wypełniamy czas pracy zaznaczając odpowiednie projekty. Projekty dziela się na projekty produkcyjne i nieprodukcyjne ( np. szkolenia ). Zestawienia pokazują koszt pracy pracowników produkcyjnych związanych z projektami. Na podstawie wprowadzonych danych wyliczane są różne współczynniki, które mogą potem zostać wykorzystane w Rewizorze w schematach importu.

 

2. Opis fukcjonalności w zakresie Subiekt GT

Na potrzeby zleceń / projektów możemy przenaczać towary z magazynu. Wówczas w Subiekcie tworzymy dokumenty RW. System pozwala przyporządkować pozycje dokumentów RW do projektów lub zleceń. Możliwe jest również księgowanie faktur kosztowych bezpośrednio do Rewizora ( np. gdy na fakturze dostawcy jest dużo pozycji a nie potrzebujemy tak dokładnych informacji w systemie ). Po zakończeniu produkcji na magazyn przyjmujemy wyprodukowany towar. Raporty pozwala na analizę zysku na projektach / zleceniach. Na podstawie wprowadzonych danych wyliczane są różne współczynniki, które mogą potem zostać wykorzystane w Rewizorze w schematach importu.

 

3. Opis funkcjonalności w zakresie Rewizor GT

System wyposażono w własne schematy importy. Możliwy jest wielokrotny import tych samych dokumentów do Rewizora, np. listy płac możemy importować za pomocą jednego schematu na konta 4-kowe w rejestrze płacowym a innego na konta 5-kowe w rejestrze produkcyjnym. W schematch można używać współczynników, dzieki czemu na jedna konta możemy księgować części składników związane z produkcją a na inne nieprodukcyjne. System może księgować dane uzyskane z Gratyfikanta i Subiekta ale może również przeksięgowania między kontami. Dzięki temu możemy rozksięgować koszty pracowników nieprodukcyjncyh na produkcję. System posiada rozbudowane raporty. Pozwalją one na posługiwanie sie maską i są dużo bardziej elastyczne niz raporty w Rewizorze. Zarówno raporty jak i schematy importu rozszerzają możliwości Rewizora nie tylko w zakresie produkcji.

 

Aktualnie opracowujemy instrukcję online do naszego systemu arSZP. Zachęcamy do przejrzenia.

Copyright © 2021 AR-WAL S.J. . Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie strony AR-WAL S.J.