InsertGT_Optymalizator

Celem programu jest ograniczenie ilości kontrahentów , towarów i kategorii funkcjonujących w systemach GT.

Kontrahenci

Możemy zaznaczyć wszystkich kontrahentów jako aktywncyh , a następnie wybrać kryterium jacy kontrahenci nie maja pokazywać się na listach ( staną się oni nieaktywni , zawsze można uaktywnić ponownie wybranych kontrahentów ). Decyduje tutaj określona przez nas data. Mamy możliwość korekty ręcznej. Pod uwagę brane są dokumenty hadlowe ( także magazynowe ) oraz finansowe.

Towary

Możemy zaznaczyć wszystkie towary jako aktywne , a następnie wybrać kryterium jakie towary nie mają pokazywać się na listach. Decyduje tutaj określona przez nas data. Mamy mozliwość korekty ręcznej.

Kategorie

Niestety w oprogramowaniu Insert nie można ustawić kategorii jako niekatywnej. Za pomocą tego programu możemy zmienić wszystkie dane z wybraną kategorią źródłową na kategorię docelową ( np. dane z kategorią akwizytor zmieniamy na dane z kategorią sprzedaż ). Po takiej zmianie mozliwe jest usunięcie niepotrzebnej kategorii.

Copyright © 2021 AR-WAL S.J. . Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie strony AR-WAL S.J.