Budinfo2Insert program dla izb inżynierów

Głównym zadaniem tego programu jest synchronizacja danych pomiędzy systemem budinfo , który służy do bieżacej obsługi Izby ( wystawianie zaświadczeń , ewidencja wpłat ) a systemem Insert GT używanym w księgowości. Więcej na temat tego systemu możesz dowiedzieć się w instrukcji online .

Copyright © 2021 AR-WAL S.J. . Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie strony AR-WAL S.J.