arProdBut

arProdBut to program dla producentów butów pracujących na Subiekcie GT lub Navireo. Zamówienia przychodzące do Subiekta są podstawą utworzenia zleceń produkcyjnych. Po zakończeniu produkcji program pomaga przygotować wysyłki

 

Do Subiekta GT przyjmowane są zamówienia na buty. Zamówienia te są widoczne w arProdBut razem z brakami.

arprodbut_zamow...

Na tej podstawie generowane są zlecenia produkcyjne. Po zakończeniu produkcji można wygerować dokumenty RW, PW , MM uwzględniające zużycie materiałów i przyjęcie gotowych produktów

arprodbut_zlece...

Ponieważ opreracje magazynowe są dość złożone ( duża liczba składników ) można wykonać operacje w arProdBut a wieczorem seryjnie tworzyć dokumenty magazynowe w Subiekcie

arprodbut_opera...

Po wykonaniu zleceń możemy realizować zamówienia. Do zamówień możemy używać towarów ze zleceń oraz towarów z magazynu

 

arprodbut_magaz...

Ponieważ buty są podobne między sobą i różnią się tylko rozmiarem ale to związane jest z innym wkładem a pozostałe składniki pozostają bez zmian program został wyposażony w inteligentne kopiowanie towarów ( a także inne funkcje związane z towarami )

arProdBut_towar...

 

Dodatkowe informacje

  • Cena netto: 3000
  • Cena brutto: 3690
Więcej w tej kategorii: « arDziałkowiec

Copyright © 2021 AR-WAL S.J. . Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie strony AR-WAL S.J.