Wydrukuj tę stronę

Regulamin dla użytkowników internetu bez umowy

Użytkownicy korzystający z internetu bez umowy rozliczani są według miesięcy kalendarzowych

Za pierwszy miesiąc pobierana jest opłata proporcjonalna do liczby dni przez które użytkownik będzie korzystał z internetu

Aktualne ceny za dostęp do internetu bez umowy znajdują się w cenniku

Klient może otrzymać w dzierżawie sprzęt potrzebny do odbioru internetu

Aktualne ceny podłączenia i opłat miesiećznych znajdują się w cenniku