czwartek, 10 wrzesień 2009 13:33

Komendy konsoli

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dodanie użytkownika adduser user
Nadanie hasła użytkownika passwd user
Zmiana właściciela grupy chgrp user –R ./
Zmiana właściciela pliku chown user –R ./
Zmiana pliku na wykonywalny chmod +x filename
Wylistowanie katalogu ls
Pakowanie pliku z zachowaniem uprawnień Tar –zcvf plik_doeclowy.tar.gz katalog
Wyszukiwanie pliku find gdzie_szukać -name 'nazwa_pliku'
Wyszukiwanie plików zawierających tekst grep -RIlm 1 "szukany tekst" gdzie_szukać
Zajętość partycji df -h
Rozmiar katalogu du -bs katalog
Rozmiary katalogów i zbiorów wewnątrz katalogu du -h --max-depth=1
Rozmiary plików du katalog
Wyłączenie serwera shutdown –h now
Podłączenie napędu CD ( w napędzie musi być płyta, którą chcemyzobaczyć ), napęd CD jako master na łączu IDE2 mount /dev/hdc /mnt/cdrom
Odczyt konfiguracji sieciowej ( odpowiednik ipconfig ) ifconfig
podłączenie partycji vfat z poziomu bash ( wcześniej musimy mieć katalog /mnt/backup ) mount -t vfat /dev/sda3 /mnt/backup
parametry procesora

cat /proc/cpuinfo

zużycie i rozmiar pamięci

free -m

Maski plików - prawa :
7 – wszystko
6 – bez wykonywania
4 – bez wykonywania i zapisu
 

Czytany 3701 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 grudzień 2012 13:10

Copyright © 2020 AR-WAL S.J. . Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie strony AR-WAL S.J.