poniedziałek, 14 wrzesień 2009 13:16

mysql uwagi instalacji

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ustalenie hasła :

mysql -u root

>set password for 'root'@'localhost' =password('moje_hasło');

przy następnym logowaniu

mysql -u root -p

utworzenie bazy danych
>create database wwwarwal;

utworzenie użytkownika
>create user jacek_arwal;

ustawienie prawa dostępu dla użytkownika z poziomu zewnętrznego
>GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO jacek_arwal IDENTIFIED BY 'xxx' WITH GRANT OPTION;

ustawienie prawa dostępu dla użytkownika z poziomu localhost
>GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'jacek_arwal'@'localhost' IDENTIFIED BY 'xxx' WITH GRANT OPTION;
Dearchiwizacja bazy danych z linii poleceń :
Use databasename;
Source archiwum.sql
Uwaga – przed dearchiwacją tabele muszą być usunięte , można to zrobić komendą drop lub pod phpmyadm
parametry php w /etc/php.ini ( szczególnie register global )

Czytany 2966 razy
Więcej w tej kategorii: « Problemy postfix Komendy konsoli »

Copyright © 2020 AR-WAL S.J. . Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie strony AR-WAL S.J.