Wyświetlenie artykułów z etykietą: debian

środa, 06 lipiec 2011 06:59

Virtualbox

Virtualbox to wirtualna maszyna.  Poniżej kilka uwag odnośnie instalacji VirtualBox w systemie Windows.

 

Aby wirtualna maszyna działała jako serwer należy kartę ustawić w tryb bridge ( ustaweinia wirtualnej maszyny ) i połaczeniach sieciowych utworzyć mostek pomiędzy kartą sieciową sprzętową a kartą sieciową wirtualną.

 

Dla karty wirtualnej należy skonfigurować ręczną adresację i oczywiście taką samę adresację należy ustawić w systemie operacyjnym instalowanym na maszynie wirtualnej.

 

Przy instalacji debiana należy doinstlaować pakiety do współpracy z wirtualną maszyną :

 

apt-get install virtualbox-ose-guest-dkms

 

Dział: Linux
piątek, 17 czerwiec 2011 05:57

Debian router i LMS uwagi

Instalacja Debiana i LMS od zera

Instalujemy Debiana zaznaczając SSH  i standard system utilities . Warto podzielić dysk na partycje. Jeśli po standardowej instalacji komputer się zawiesza lub wyskakuje błąd :

Driver 'pcspkr' is already registered, aborting...

to można spróbować wyłączyć w BIOSie kartę muzyczną.

 

Konfigurujemy karty sieciowe.

nano /etc/network/interfaces

 

Kartę podstawową według przykładu

 

# This file describes the network interfaces available on your system

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback

# The primary network interface

#allow-hotplug eth0

#iface eth0 inet dhcp auto eth0

iface eth0 inet static address 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 network 192.168.0.0 broadcast 192.168.0.255 gateway 192.168.0.1

 

Dodatkowe karty

 

auto eth1
iface eth1 inet dhcp

 

Instalujemy router i LMSa według poradnika :

http://www.v-smart.pl/routery-linuxowe/htb-linux-router-dhcp-podzial-pasma-lms-faktury/

Wygodnie jest zainstalować statystyki, polecam zwłaszcza LSTAT, która pokazuje wykorzystanie łącz  oraz serwera ( sposób intalacji opisano tutaj ) . Ciekawym programem jest również  NTOP ( opis instalacji ), Pktóry monitoruje ruch użytkowników według protokołów.

Jeśli chcemy wyłączyć autoryzację AP pracujących w trybie AP client należy zmodyfikować /etc/skrypty/firewall.sh i zakomentować linię :

 

# $IPTABLES -A FORWARD -j DROP

 

Rozwiązanie błędu z kopią zapasową LMS :

plik : /var/www/modules/dbview.php

zmieńcie:
header('Content-Length: '.$filename);


na :
header('Content-Length: '.filesize($filename));

 

 

Rozwiązanie problemu do urządzeń ( podsieć devices ) z podsieci LAN

plik /serwer/skrypty/firewall.sh dopiszcie przed #drop ...


$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.101.0/24 -j SNAT --to-source 192.168.101.254

 

gdzie sieć urządzeń to192.168.101.0/24 a serwer to 192.168.101.254

 

Zmiana kart sieciowych

 

Konfiguracja kart sieciowych zapisana jest w

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

 

Po skasowaniu tego pliku i zmianie kart sieciowcyh zostanie on odbudowany z nowymi. Oczywiście często trzeba dostosować oznaczenia kart do adresów mac ( to już doświadczalnie za pomocą ping )

 

Zmiana hasła lms

 

Jeśli chcemy zmienić hasło dostępu do bazy lms musimy dokonać zmiany w pliku /etc/lms/lms.ini oraz w bazie danych mysql. Aby dokonać zmian w bazie logujemy się przez putty do bazy mysql i wykonujemy komendę update zmieniając hasło :

 

mysql -uroot -p

 

mysql> use mysql; 

mysql> update user set password=PASSWORD("nowe hasło") where User='lms';

 

 

Hasło w lms musi być zgodne z hasłem w mysql !!!

 

 Kopia bezpieczeństwa opisana w osobnym artykule

 

Jeśli przy starcie systemu wyskakują błędy RETVAL to znaczy , że w bazie LMS znajdują się komputery lub urządzenia bez adresu MAC.

Dział: LMS

Copyright © 2020 AR-WAL S.J. . Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie strony AR-WAL S.J.