OSCGT NIP nazwa firmy

Pole NIP nie jest standardowym polem w OSCommerce . Aby przy imporcie zamówień ze sklepu zapisywało się prawidłowo dokonujemy zmian w pliku tw/ep1 . Poniżej przykładowe zmiany zakładają , że zainstalowaliśmy kontrybucję VAT NUMBER . Dla innych kontrybucji należy zmienić nazwy pól.

Zmieniamy pierwsze wystąpienie

"NULL as NIP" .

na

// zmiana pobierz NIP z adresu
 "a.entry_vat_number AS nip, " .

Zmieniamy drugie wystąpienie

"NULL as NIP" .

na

// zmiana pobierz NIP z zamówienia
 "o.customers_vat_number AS nip, " .

Normalnie przy imporcie zamóweinia od klienta - firmy , jako nazwa przechodzi nam imie i nazwisko klienta , natomiast jako nazwa pełna dane firmy klienta. Aby zarówno nazwa jak i nazwa pełna były nazwami klienta po linii

  if ($klient['nazwa'] !== null) $zmiana->pola['nazwa'] = $klient['nazwa'];

dodajemy

// jeżeli klient jest firmą przyjmij jako nazwę firmę
  if ($klient['firma'] !== null) $zmiana->pola['nazwa'] = $klient['firma'];

oraz zmieniamy

if ($klient['firma'] !== null) $zmiana->pola['firma'] = $klient['firma'];

na

//  if ($klient['firma'] !== null) $zmiana->pola['firma'] = $klient['firma'];

Zdarzyło mi się , że OSCGT nie rozpoznało waluty zamówienia , mimo , że wszystko było prawidłowo. Jeśli prowadzimy sprzedaż tylko w PLN możemy wymusić PLN jako walutę.

Zmieniamy

  if ($zamowienie['waluta_kurs'] !== null) $waluta_kurs = (double)$zamowienie['waluta_kurs'];  

na

  if ($zamowienie['waluta_kurs'] !== null) $waluta_kurs = 1;  

Zmieniamy

  if ($zamowienie['waluta_symbol'] !== null) $zmiana->pola['waluta_symbol'] = $zamowienie['waluta_symbol'];  
  if ($zamowienie['waluta_nazwa'] !== null) $zmiana->pola['waluta_nazwa'] = $zamowienie['waluta_nazwa'];

na

//  if ($zamowienie['waluta_symbol'] !== null) $zmiana->pola['waluta_symbol'] = $zamowienie['waluta_symbol'];  
//  if ($zamowienie['waluta_nazwa'] !== null) $zmiana->pola['waluta_nazwa'] = $zamowienie['waluta_nazwa'];
  if ($zamowienie['waluta_symbol'] !== null) $zmiana->pola['waluta_symbol'] = 'PLN';  
  if ($zamowienie['waluta_nazwa'] !== null) $zmiana->pola['waluta_nazwa'] = 'złoty';

Początek strony