Poczta

Dostęp do poczty może być realizowany za pomoca programów pocztowych. Poniżej opisuję konfigurację dla klientów posiadających wykupione u nas usługi hostingowe. Opis jest jednak dość uniwerslany , także można go , po niewielkich przeróbkach , wykorzystać w przypadku innych kont pocztowych.

 

Przy konfigurowaniu konta należy pamiętać , że :

  • adres serwera poczty po3 i smtp to : mail.<nazwa domeny> , np. mail.kowalski.pl
  • należy zaznaczyć serwer wymaga uwierzytelniania
  • nazwa konta użytkownika jest taka sama jak adres e-mail
  • poczta wychodząca jest obsługiwana na porcie 587

 

Jeśli chcemy odbierać pocztę z jednego konta na kilku komputerach lub mieć do niej dostęp ze strony www nalezy zanaczyć opcję <pozostaw kopię wiadomości na serwerze >, aby na stronie nie zostawało zbyt dużo wiadomości możemy w programie pocztowym ustawić aby były one usuwane z serwera po kilku dniach.

Poniżej mozna na pokazie slajdów obejrzeć konfigurację poczty dla programu poczta systemu windows. Bardzo podobnie konfigurujemy pocztę w innych programach pocztowych.

 

01_narzedzia_ko...
02_dodaj_konto_...
03_nazwa.jpg
04_adres_email....
05_serwery_pocz...
06_uzytkownik_i...
07_koniec_kreat...
08_przerwanie_p...
09_wlasciwosci_...
10_serwer_wymag...
11_port_smtp.jp...

 

Dobrze jest ustawić podpis dla wiadomości wychodzących ( ustawiamy przez narzędzia -> opcje )

 

1_narzedzia_opc...
2_ustawienie_po...

 

Do poczty możemy mieć również dostęp za pomocą strony www - http://mojadomena.pl/roundcube/

Acajomm Newsletter

Komponent ma problemy z polskimi literami. Mimo , że joomla domyslnie koduje w UTF-8 , Acajoom próbuje kodować w ISO 8859-2.

Acajomm 3.xx

Po instalacji edytujemy plik :

administrator/components/com_acajoom/compa.php

 

znajdujemy :

 

 function encodeutf($string){
  if(ACA_CMSTYPE){ //j15
   if ( empty($GLOBALS[ACA.'mail_encoding']) ) {
    return iconv("ISO-8859-2", "UTF-8", $string);
   } else {
    return $string;
   }//endif

         // return utf8_encode($string); - this is a bug - this function uses 8859-1
  }else{
   return $string; //j1x
  }

 

zastępujemy przez

 

function encodeutf($string){
   return $string; //j1x
  }

Pliki językowe

Za pomocą gżegżółki przekształcamy polish.php

 

Acajoom 5xx - wystarczy przekształcenie rpzez gżegżółkę

Początek strony