Kontakt  Oferta 
 Kontakt  Oferta
ARWAL - internet, kasy fiskalne, programowanie, serwis, komputery

VirtueMart

Poniższe uwagi dotyczą wersji 1,9 .

 

Konfiguracja

  • witryna - należy ustawić rozmiar miniatury, zmiana w póxniejszym okresie tworzy problemy z już istniejącymi
  • wysyłka - w prostym wariancie , gdzie opłata za wysyłkę zależy tylko od wagi należy wyłączyć wysyłkę typu flex i zdefiniować w głównym menu rodzaje wysyłek

 

Poprawa sposobu wyświetlania menu ( lista kategorii ) - podkategorie zostają oddzielone rzędami kropek - http://www.designersandbox.com/joomla/virtuemart-product-categories-module-hack-extra-span-please/

 

Modyfikacje szablonu default  ( components/com_virtuemart/themes/default ):

 

  • rozmiar okna komunikatów ( np. określamy minimalna ilość towaru 20 , klient zamawia 1 , wyskakuje komunikat )  - document.boxB
  • czas wyświetlania okna komunikatów -setTimeout( 'document.boxB.close()', 4500 ); - domyślnie tu jest 3000 ale to za krótko

 

Polskie napisy na zdjęciach produktów - za przyciski jest odpowiedzialna biblioteka mootools. Trzeba podmienić pliki w

components/com_virtuemart/js/slimbox/css .

 

Przydatne rozszerzenia :

 

Problem przy przenoszeniu strony za pmocą akeeba - rozwiązanie : https://www.akeebabackup.com/documentation/troubleshooter/prvirtuemart.html

 

OsolCaptcha w virtuemart

 

 

1.checkout login form
W components\com_virtuemart\themes\default\templates\common\login_form.tpl.php odszukaj

 

echo '
<input type="submit" value="'. $VM_LANG->_('BUTTON_SEND_REG') . '" class="button" onclick="return( submitregistration());" />


i dodaj powyżej

global $mainframe;
$mainframe->triggerEvent('onShowOSOLCaptcha', array(false));

 

2.Checkout register form

Podobnie jak w punkcie 1 dla pliku

administrator\components\com_virtuemart\html\checkout_register_form.php

 

OSCGT NIP nazwa firmy

Pole NIP nie jest standardowym polem w OSCommerce . Aby przy imporcie zamówień ze sklepu zapisywało się prawidłowo dokonujemy zmian w pliku tw/ep1 . Poniżej przykładowe zmiany zakładają , że zainstalowaliśmy kontrybucję VAT NUMBER . Dla innych kontrybucji należy zmienić nazwy pól.

Zmieniamy pierwsze wystąpienie

"NULL as NIP" .

na

// zmiana pobierz NIP z adresu
 "a.entry_vat_number AS nip, " .

Zmieniamy drugie wystąpienie

"NULL as NIP" .

na

// zmiana pobierz NIP z zamówienia
 "o.customers_vat_number AS nip, " .

Normalnie przy imporcie zamóweinia od klienta - firmy , jako nazwa przechodzi nam imie i nazwisko klienta , natomiast jako nazwa pełna dane firmy klienta. Aby zarówno nazwa jak i nazwa pełna były nazwami klienta po linii

  if ($klient['nazwa'] !== null) $zmiana->pola['nazwa'] = $klient['nazwa'];

dodajemy

// jeżeli klient jest firmą przyjmij jako nazwę firmę
  if ($klient['firma'] !== null) $zmiana->pola['nazwa'] = $klient['firma'];

oraz zmieniamy

if ($klient['firma'] !== null) $zmiana->pola['firma'] = $klient['firma'];

na

//  if ($klient['firma'] !== null) $zmiana->pola['firma'] = $klient['firma'];

Zdarzyło mi się , że OSCGT nie rozpoznało waluty zamówienia , mimo , że wszystko było prawidłowo. Jeśli prowadzimy sprzedaż tylko w PLN możemy wymusić PLN jako walutę.

Zmieniamy

  if ($zamowienie['waluta_kurs'] !== null) $waluta_kurs = (double)$zamowienie['waluta_kurs'];  

na

  if ($zamowienie['waluta_kurs'] !== null) $waluta_kurs = 1;  

Zmieniamy

  if ($zamowienie['waluta_symbol'] !== null) $zmiana->pola['waluta_symbol'] = $zamowienie['waluta_symbol'];  
  if ($zamowienie['waluta_nazwa'] !== null) $zmiana->pola['waluta_nazwa'] = $zamowienie['waluta_nazwa'];

na

//  if ($zamowienie['waluta_symbol'] !== null) $zmiana->pola['waluta_symbol'] = $zamowienie['waluta_symbol'];  
//  if ($zamowienie['waluta_nazwa'] !== null) $zmiana->pola['waluta_nazwa'] = $zamowienie['waluta_nazwa'];
  if ($zamowienie['waluta_symbol'] !== null) $zmiana->pola['waluta_symbol'] = 'PLN';  
  if ($zamowienie['waluta_nazwa'] !== null) $zmiana->pola['waluta_nazwa'] = 'złoty';

Strona 2 z 2
Początek strony